שאַרבן קאָפּ שאַרבן גלאז פלאַש

שאַרבן קאָפּ שאַרבן גלאז פלאַש