гавлын ясны дарга гавлын шилэн лонх

гавлын ясны дарга гавлын шилэн лонх