ഞങ്ങളുടെ പ്രത്യേകതയെന്ത്

ഞങ്ങൾ കഴിയും പരിവർത്തനം നിങ്ങളുടെ ആശയങ്ങൾ ആൻഡ് ഒപ്പം കയറി ആശയങ്ങൾ ഒരു യഥാർത്ഥ എന്ന ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ.

പെർഫെക്റ്റ് സേവനങ്ങൾ

നാം ഒരു പൂർണ്ണ സിസ്റ്റം ഞങ്ങൾ പോലുള്ള മോട്ടോർ ഗതാഗത, ട്രെയിൻ, കടൽ ഗതാഗത എയർ ഗതാഗത ഏജന്റ് സുപ്രണ്ട് നൽകുന്നത്, ഒന്.ഒഉര് ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ്, റഷ്യ, കാനഡ, ഓസ്ട്രേലിയ, വിയറ്റ്നാം, മറ്റേതെങ്കിലും 100 രാജ്യങ്ങളിൽ കയറ്റി അങ്ങനെ കഴിയും പ്രദേശങ്ങളും.

പുതിയ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ

ഞങ്ങളേക്കുറിച്ച്

നമ്മുടെ കമ്പനി ജൂലൈ 2009 ൽ സ്ഥാപിതമായ ഞങ്ങൾ 5 ദേശീയ ഡിസൈൻ പേറ്റന്റ് ചെര്തിഫിചതെസ്.ഥെരെ ലഭിച്ചവർ വിദേശ വ്യാപാര വകുപ്പ്, ആഭ്യന്തര വ്യാപാരം വകുപ്പ് ഉത്പാദനവും വകുപ്പ് ഉൾപ്പെടെ 7 വകുപ്പുകളുടെ ചെയ്തിരിക്കുന്നു അങ്ങനെ on.It അലി വെബ്സൈറ്റ് 1688 വെബ്സിതെ.വെ സ്വന്തമാക്കുന്നു ചെയ്തു 50 ലധികം പ്രൊഫഷണൽ ആകുന്നു സാങ്കേതിക മാനേജ്മെന്റ് ജീവനക്കാർ ഞങ്ങളുടെ ചൊംപംയ്.ബെസിദെസ് ൽ സെയിൽസ് മാനേജർ, ഞങ്ങൾ ഒരു പ്രൊഫഷണൽ ഡിസൈൻ ടീം ഞങ്ങൾ കുപ്പികൾ പുതിയ തരം രൂപകൽപ്പനയും ചെറിയ സമയം തങ്ങളുടെ ആവശ്യാനുസരണം ഉപയോക്താക്കളെ പുതിയ പൂപ്പൽ കഴിയും.

പുതിയ വാർത്ത

  • Why use cosmetic ...

      In today’s face-seeing society, the value of appearance is becoming more and more important, people are paying more and more attention to their &...

  • Why choose to use...

    The glass has excellent performance and can be used in many occasions. Stained glass and hot-melt glass can be used in interior decoration, and the...

  • Why glass bottles...

    Glass has good transmission and light transmission properties, high chemical stability, and can obtain strong mechanical strength and thermal insul...