בקבוק זכוכית בראשו גולגולת גולגולת

בקבוק זכוכית בראשו גולגולת גולגולת